We maken op onze website gebruik van cookies voor technische, analytische en marketingdoeleinden.

Door verder te gaan met het browsen op onze website stemt u in met het gebruik van onze cookies.

verberg deze melding

(Echt) scheiding en wat nu?

Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis. Terwijl je worstelt met je emoties moet je je kinderen opvangen en van alles regelen.
Ook na de scheiding kom je voor uitdagingen te staan, zoals alleenstaand ouderschap, verlies sociale contacten, praktische zaken of een nieuw samengesteld gezin.

Deze site is een unieke wegwijzer naar beschikbare ondersteuning in Zoetermeer voor iedereen die zich bevindt in het proces vóór, tijdens of na de scheiding. Er is informatie voor ouders, kind(eren), familie maar ook andere betrokkenen rondom het gezin.

 Wil je na het lezen van alle informatie persoonlijk contact dan kan dit ook. Je bent welkom om vrijblijvend en zonder afspraak langs te komen bij het Meerpunt inlooppunt. Ook kun je je vraag per mail stellen. (contact)

over ons home
(meer)
over oudersouders
(meer)
over jeugdjeugd
(meer)
netwerknetwerk
(meer)
het samengestelde gezinhet samengestelde gezin
(meer)

Introductiefilm

Korte introductie door Marissa.

Praktische informatie

Samen of alleen?

Als je wilt scheiden, kun je deze scheiding op meerdere manieren regelen. Je kunt allebei een eigen advocaat/begeleider of mediator in de arm nemen of je kunt het gezamenlijk regelen. Dat wil zeggen, samen dezelfde advocaat/begeleider of mediator in de arm nemen. Aan het samen regelen, zitten meerdere grote voordelen ten opzichte van ieder voor zich. Zo is het financieel bijvoorbeeld veel aantrekkelijker. Je deelt de kosten, dat scheelt minimaal de helft. Daarnaast verloopt het traject vele malen sneller als jullie de scheiding samen regelen. Voor de beeldvorming: een gezamenlijk traject kan in drie maanden zijn afgewikkeld, een eenzijdig traject (dus ieder een eigen advocaat) duurt minimaal een half jaar tot in sommige gevallen twee jaar. Tenslotte misschien nog wel het belangrijkste voordeel: je komt sneller aan je verwerking toe. De verwerking van een scheiding, verloopt vrijwel hetzelfde als een rouwverwerking na het verlies van een dierbare. Doordat je samen in onderling overleg, met hulp van een deskundige derde, tot goede afspraken komt om het huwelijk af te wikkelen, komt je sneller aan de verwerkingsfase toe. Samen de scheiding regelen heeft dus veel meer voordelen, dan dat ieder het voor zich regelt.

Soms ontkom je niet aan een eenzijdig traject. Bijvoorbeeld als er sprake is van geweld of mishandeling. Of als de ene partner wel wil scheiden en de andere partner niet wil scheiden en dus ook niet mee wil werken. In dat geval is het raadzaam een eigen begeleider of advocaat in de arm te nemen om toch tot een scheiding te komen.

 

Wat moet er voor de kinderen geregeld worden?

Bekijk ons overzichtelijke Stappenplan.

Ouderschapsplan

Als jullie minderjarige kinderen hebben en gezamenlijk gezag over de kinderen hebben (dit is bij kinderen geboren tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch, bij samenwoners dient dit aangetekend te worden in het gezagsregister), moeten jullie verplicht een ouderschapsplan schrijven. In dit ouderschapsplan staan de afspraken die jullie gezamenlijk maken over de opvoeding van de kinderen, de manier waarop en waarover jullie elkaar gaan informeren, welke financiële afspraken jullie maken, hoe jullie de zorgtaken verdelen en vooral hoe jullie de kinderen betrokken hebben tijdens het schrijven van dit plan.

Omgangsregeling
Hoe jullie de zorgtaken verdelen, kan eigenlijk op twee manieren worden ingevuld. Ofwel je kiest voor een co-ouderschap (jullie zorgen 50/50 voor de kinderen) of je kiest voor een omgangsregeling. Een omgangsregeling mag je zelf invulling geven, dit hoeft niet persé een regeling te zijn waar de kinderen de andere ouder slechts om het weekend zien. Als jullie het er samen over eens zijn en het zijn afspraken waarin ook het belang van de kinderen is meegenomen, dan mag je alles overeenkomen met elkaar. Als een zaak voor de rechter komt, omdat beide ouders een eigen begeleider of advocaat in de arm hebben genomen, zal er nooit een co-ouderschap kunnen ontstaan. Dit komt, omdat de wetgeving geen co-ouderschap kent, onze wetgeving kent alleen omgangsregelingen. Alleen als je samen tot afspraken kunt komen, buiten de rechter om, kun je tot een co-ouderschap komen.

Financieel
Of je nu wel of niet gescheiden bent, je bent als ouder verantwoordelijk voor de kosten levensonderhoud van je kinderen totdat ze 21 jaar worden. Als je gaat scheiden en je hebt minderjarige of jong meerderjarige (18 -21) kinderen, moet je afspraken met elkaar gaan maken over hoe je dat financieel gaat regelen. Dat kan in de vorm van kinderalimentatie of in de vorm van een gezamenlijke kindrekening.

Kinderalimentatie is verreweg de meest voorkomende afspraak. De ene ouder wordt financieel verantwoordelijk voor de kinderen en de andere ouder betaalt deze ouder een bijdrage in de vorm van kinderalimentatie. De hoogte van de kinderalimentatie kan op twee manieren tot stand komen. Of je bepaalt samen een reëel bedrag en bent het daar samen over eens, of je laat een berekening maken aan de hand van de zogenaamde tremanormen. Dit laatste gebeurt het meest, omdat dat een goede, zuivere, onpartijdige manier is om tot een goed bedrag te komen.

Een gezamenlijke kindrekening komt regelmatig voor bij ouders die een co-ouderschap afspreken. Dit is een rekening waar beide ouders geld op storten en waar beide ouders toegang toe hebben. Zij kunnen daar gezamenlijk de kosten van de kinderen van betalen, zoals sport, school, kleding, etc. Er kleven twee nadelen aan een dergelijke rekening, waar je goed over na moet denken alvorens je hiervoor kiest. Het eerste nadeel is, dat je goed samen op één lijn moet zitten qua uitgaven voor bijvoorbeeld kleding en schoenen. Het kan een grote bron van ergernis worden en uiteindelijk tot ruzie leiden, als de een altijd dure merkkleding en schoenen koopt, terwijl de ander liever iets goedkoops zoekt. Je moet veel meer overleggen met elkaar en dat terwijl sommige ouders liever iets minder contact met elkaar willen hebben. Het tweede risico is, dat een bijdrage op een gezamenlijke rekening niet als kinderalimentatie wordt gezien. Als een van de ouders zich niet meer aan de afspraken houdt om de bijdrage te voldoen, is het een stuk ingewikkelder om de betaling toch af te dwingen, dan als het om kinderalimentatie gaat.

 

Partneralimentatie

Als je gehuwd of geregistreerd partner bent en je gaat scheiden, dan heb je recht op partneralimentatie. Wel moet er eerst vastgesteld worden of er een behoefte is. De behoefte wordt vastgesteld o.b.v. van het netto gezinsinkomen tijdens de huwelijkse periode. Beide partners hebben na de scheiding behoefte aan grofweg 60% van het netto gezinsinkomen. Per saldo kom je dan op 120%, maar dat komt omdat het leven van een alleenstaande duurder is. Je kunt bepaalde kosten zoals huur, gas en licht, etc. niet meer delen. Er wordt vervolgens gekeken naar het inkomen van de partners om te zien of ieder in hun eigen behoefte kunnen voorzien. Meestal kan iemand voor een groot deel in de eigen behoefte voorzien, maar het komt natuurlijk regelmatig voor, dat iemand niet in zijn of haar volledige behoefte kan voorzien. Dan wordt er gekeken of de ex-partner daarin bij kan dragen. Als de ex-partner voldoende draagkracht heeft om bij te dragen in de nog niet ingevulde behoefte van de andere partner, kan dat worden gedaan in de vorm van partneralimentatie. De duur van partneralimentatie is bij huwelijken met kinderen of huwelijken zonder kinderen, maar die langer dan vijf jaar hebben geduurd, maximaal 12 jaar. Bij huwelijken zonder kinderen, die korter dan vijf jaar hebben geduurd, is de duur maximaal dezelfde duur van het huwelijk.
Voor samenwoners die hun relatie beëindigen is er geen wettelijk recht op partneralimentatie. Er kan wel een clausule over opgenomen zijn in de samenlevingsovereenkomst en dan kan er wel sprake zijn van een alimentatieverplichting.

 

Scheiding en de fiscus

Als je uit elkaar gaat moet er een heleboel geregeld worden. Zo moet ook de goederengemeenschap worden verdeeld. Bij samenwoners zal deze niet heel uitgebreid zijn, bij mensen die getrouwd zijn in gemeenschap van goederen zal dat wel het geval zijn. Hoe dan ook, let goed op welke afspraken je maakt tijdens zo’n verdeling. Je kunt zomaar niet alles afspreken met elkaar. Dan heb je misschien wel een juridisch goede afspraak, maar fiscaal kan er een heleboel mis zijn. Zo moet je bijvoorbeeld heel goed opletten, als er een koopwoning in het spel is. Dit kan zich zomaar ontpoppen tot een fiscaal mijnenveld. Ook afspraken waarin lijfrentes uitgeruild worden tegen spaartegoed, kunnen fiscaal onjuist zijn. Laat je daarom goed informeren en begeleiden tijdens de verdeling door iemand die verstand van zaken heeft en anders kan goedkoop weleens duurkoop worden.

Actueel

Nieuws

Agenda

Agenda Volwassenen

 • Ouderschap blijft

  Cursus voor ouders die als gevolg van een scheiding op een manier met elkaar omgaan dat kinderen eronder lijden.

 • Kinderen uit de knel

  De cursus Kinderen uit de knel wordt in regio Haaglanden aangeboden door De Opvoedpoli / Care-Express  en is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidingsconflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen; de zogeheten vechtscheiding. Deze conflicten kunnen van korte duur zijn of langer duren en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen, kinderen, ouders en de mensen om hen heen.

 • Online workshops en face to face workshops

  Naast het buddyproject en het platform op de site biedt Villa Pinedo ook een online workshop voor ouders en een face tot face workshop voor ouders.
  In de online workshop leren ouders van kinderen hoe zij hun eigen kind door de scheiding heen kunnen helpen.

 • ScheidingsATLAS: kortdurend programma voor ouderschap na scheiding

  Scheidingspunt biedt ism Schoolformaat en TNO: ScheidingsATLAS. Het betreft een groep voor gescheiden ouders. Deze training heeft als doel ouders, samen met lotgenoten, te informeren en in hun kracht te zetten. Het biedt ook concrete handvatten gericht op ondersteuning van kinderen en communicatie met de andere ouder.

 • Workshop 'Herken ouderonthechting'

  Het Scheidingspunt verzorgt voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten/gezinnen in scheiding de workshop:
  'Herken ouderonthechting' gepresenteerd door Heleen Koppejan

 • Informatiebijeenkomst voor professionals

  Tijdens deze bijeenkomst wordt er informatie gegeven over:

  - Het Scheidingpunt Zoetermeer: wat is het, waar kun je hiervoor terecht? Wie zijn de partners en wat is het aanbod?
  - Het juridisch scheidingsproces
  - Wat is belangrijk voor kind & ouders in scheiding?
  - Wat zijn de aandachtspunten voor professionals?

Agenda Jeugd

Blog

 • Boos

  dinsdag, 22 mei 2018

  ‘Ik vind het heel erg dat mijn dochter tijdens de omgangsweekenden of uitjes niet mee wilt met mij’, aldus de vader van de 9-jarige Lianne. ‘Ik hoop dat ze na deelname van haar aan deze groep, dat wel weer wilt.’


  Een week later zit Lianne bij ons aan tafel. Ze luistert en kleurt. Kijkt af en toe op van haar papier als één van de andere kinderen wat vertelt. Ze deelt niet veel en dat is prima. Ze mag er gewoon zijn. Haar broertje Michel zit naast haar aan tafel. Als we een vraag in de groep leggen, buigt Michel naar zijn grote zus, zet zijn hand tegen haar oor en zegt zachtjes: ‘Niets zeggen’. 
Hij is nog 2 x mee gekomen (moest van zijn moeder, zei hij), maar daarna wilde hij echt niet meer. Is prima. Wellicht is de KIESgroep toch niet iets voor hem?‘

  Een week later schuift Lianne weer aan tafel. De bijeenkomst van de voorwerpen. Uit de grote ronde kleurrijke doos die rond gaat zoekt Lianne een voorwerp dat haar doet denken aan de scheiding. Lang hoeft ze er niet over te doen. Ze houdt een mini-container in haar hand. ‘Ik ben boos op papa omdat hij mama heeft weggegooid’. En kleurt, zonder een reactie af te wachten, weer verder met krachtige strepen en binnen de lijntjes. ‘Mag ik je een advies geven’ vraagt een jongen uit de groep. Ze schudt krachtig nee. Ik zeg tegen Lianne: ‘Weet je wat mooi is aan een advies?’ Ze kijkt op van haar papier en kijkt me aan. ‘Je kunt er naar luisteren, maar hoeft er niets mee’. Dan mag het. ‘Ben je niet gewoon boos op de situatie ipv op je vader?’. Nee, ze wist het zeker. Boos op papa en vraagt om een volgende kleurplaat. ‘Je mag boos zijn, Lianne. Het is oké.’ Ze knikt. 

Een mail van vader: of voortzetting van de KIESgroep wel zin had. Na 4 bijeenkomsten wilde zijn dochter nog steeds niet mee met hem. Gesprek met ouders volgt. Begrip, belangstelling en geen druk is het advies. Vond ie wel moeilijk. Laatste bijeenkomst. Hoe gaat het nu? Ze kijkt me aan en vertelt enthousiast dat ze met papa een leuke dag heeft gehad afgelopen zaterdag. ‘Maar ik ben niet blijven slapen..’. 
Komt goed ;-)

Contact

Het Scheidingspunt van Zoetermeer is een samenwerkingsverband tussen Kwadraad, Opvoedpoli, Jeugdformaat en Schoolformaat, Kinder en Jongeren rechtwinkel (KJRW), Jeugd en gezinshulp Zoetermeer (JGH), Meerpunt en Scheidingsbegeleiding Zoetermeer. De partners hebben kennis op het gebied van het begeleiden van gescheiden gezinnen in Zoetermeer. Zij bieden laagdrempelige hulp, maar ook specialistische jeugd- en volwassen zorg, bemiddeling en praktische/zakelijke begeleiding.

Informatie & Advies

Deze website geeft informatie over de hulp die aangeboden wordt binnen Zoetermeer. Het inzetten van vroegtijdige hulp vergroot het welzijn van kinderen en hun ouders. Op deze manier kunnen problematische scheidingen eventueel voorkomen worden. Ouders, jongeren en andere betrokkenen kunnen ook face-to-face hun vragen stellen bij het Meerpunt inlooppunt. De Meerpuntmedewerker kan de vraag zelf beantwoorden en/of je in contact brengen met de juiste persoon.

Voor de actuele openingstijden van het Meerpunt Inlooppunt klikt u hier.

Adres:
Het Forum
Plein Mens en Maatschappij 
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer

tel: 079 - 331 03 25

www.meerpunt.nl

info@meerpunt.nl

Whatsapp: 06 - 25 70 77 31

Deze organisaties vormen het kernteam van het Scheidingspunt Zoetermeer:

© Meerpunt Zoetermeer

De op deze website gebruikte foto’s illustreren doorsnee Zoetermeerse gezinnen.
De plaatsing bij de tekst is puur illustratief. Het is niet zo dat de afgebeelde personen het onderwerp zijn van de tekst.
Het beeldrecht van de foto’s berust bij de gemeente Zoetermeer.

Video's door Luuk Zandbergen

Ontwerp website:

BB Go