We maken op onze website gebruik van cookies voor technische, analytische en marketingdoeleinden.

Door verder te gaan met het browsen op onze website stemt u in met het gebruik van onze cookies.

verberg deze melding

Sociaal netwerk en Scheiding

Familie, vrienden en mensen die om je heen staan zijn jouw sociale netwerk. Ze willen tijdens en na je scheiding graag voor je klaar staan. Het is fijn als er iemand voor je klaar staat en naar je luistert en die je helpt om de zaken in een juist perspectief te zien. Maar het kan ook zijn dat jouw verdriet hen ‘triggert’ waardoor ze zich af zetten tegen je ex-partner. Het wordt dan extra lastig om nog te kunnen kijken naar je eigen aandeel in de scheiding of het conflict, en naar wat je zelf kunt veranderen. Het is ook belangrijk om mensen om je heen te hebben die je ook de andere kant durven te laten zien.

Familie en vrienden
Het is voor kinderen belangrijk om, tijdens en na de scheiding, goed contact te houden met familie en grootouders. Juist door de scheiding verandert er al zoveel. Als de situatie bij familie en opa en oma blijft zoals het was, kan dit rust bieden en een veilige plek. Familie en opa en oma kunnen juist voor rust en continuïteit zorgen op het moment dat de wereld van de kinderen als het ware instort.

Plus magazine heeft onderzoek gedaan naar de rol van opa en oma bij echtscheiding. Zo toont dit onderzoek aan dat bij 53 procent van de grootouders na de scheiding van hun kinderen het contact met de kleinkinderen vaak in negatieve zin verandert. Else-Marie van den Eerenbeemt is als familietherapeut bij veel echtscheidingen betrokken geweest zij geeft grootouders in het Plus Magazine één gouden regel mee: “Spreek geen kwaad over de vader of moeder van je kleinkind. Want als je dat wél doet, komen de kleinkinderen niet graag meer naar je toe”. Dit geldt natuurlijk ook voor andere familieleden. Kinderen zijn namelijk loyaal aan hun beide ouders; ze verdragen het niet dat een van hun ouders zwart wordt gemaakt.Tips over het vertellen van de scheiding aan familie en vrienden:

  • Het is belangrijk om niet te lang te wachten met het vertellen dat je wilt gaan scheiden. Wanneer je hebt besloten hebben niet verder te willen, is het van belang dit te vertellen op het moment dat jullie allebei achter de scheiding staan.
  • Belangrijk is om het eerst aan de kinderen te vertellen. Pas daarna kun je familie en vrienden inlichten. Je moet er namelijk niet aan denken dat kinderen het eerder van anderen horen dan van hun eigen ouders.
  • Benadrukken dat jullie een vechtscheiding willen voorkomen. Met behulp van bijvoorbeeld een mediator kun je in goed overleg op een goede manier uit elkaar gaan.

Hoe kunnen familie en grootouders de kinderen helpen?
Wees onpartijdig en neutraal en zeg geen nare dingen over de andere ouder in het bijzijn van de kinderen. Zorg dat de kinderen hun verhaal bij jou kwijt kunnen. Geef ze wat extra aandacht en de ruimte om over hun gevoelens te kunnen praten. Blijf vooral leuke dingen met de kinderen doen. Dit vergroot de kans om ook in de toekomst een goede relatie met ze te blijven houden.

 

Scheiding en school
In de richtlijn jeugdhulp en jeugdbescherming staat dat onderzoek laat zien dat kinderen en jongeren van wie de ouders uit elkaar gaan meer problemen hebben dan kinderen of jongeren uit gezinnen die intact zijn. Zo presteren ze slechter op school, vertonen ze vaker gedragsproblemen en hebben ze meer moeite met vriendschappen. 
Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun tijd door op school, zodoende heeft de school een belangrijke rol in hun leven. Het is daarom goed om je als ouders te verdiepen in de school van je kind(eren). Ook is het van belang dat je de school op de hoogte brengt over veranderingen in de gezinssituatie. Wil je als ouders in gesprek gaan met school dan kan dat natuurlijk altijd met de leerkracht van je kind, maar je kan ook in gesprek gaan met de schoolmaatschappelijk werker (SMW) die aan de school van jouw kind(eren) verbonden is.
Een echtscheiding heeft veel invloed op de kinderen, wat weer van invloed is op de schoolprestaties.

De leerkrachten en/of docenten kunnen een verschil maken als ze weten wat er aan de hand is en daardoor de leerling een luisterend oor en begrip bieden. In een open brief vertellen kinderen zelf aan docenten hoe ze dit verschil kunnen maken. Wil je als leerkracht graag helpen maar weet je niet goed hoe je dat moet doen, kijk dan op het rapport van Villa Pinedo, dat kinderen zelf hebben gemaakt.

Marissa vertelt over de scheiding van haar ouders en de reactie hierop door het netwerk.

Contact

 

Adres:
Het Forum
Plein Mens en Maatschappij 
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer

tel: 079 - 331 03 25

www.meerpunt.nl

meerpunt@zoetermeer.nl

Whatsapp: 06 - 25 70 77 31 

© Meerpunt Zoetermeer

De op deze website gebruikte foto’s illustreren doorsnee Zoetermeerse gezinnen.
De plaatsing bij de tekst is puur illustratief. Het is niet zo dat de afgebeelde personen het onderwerp zijn van de tekst.
Het beeldrecht van de foto’s berust bij de gemeente Zoetermeer.

Video's door Luuk Zandbergen

Ontwerp website:

BB Go