We maken op onze website gebruik van cookies voor technische, analytische en marketingdoeleinden.

Door verder te gaan met het browsen op onze website stemt u in met het gebruik van onze cookies.

verberg deze melding

Als ouders scheiden

Als je als ouders uit elkaar gaat verandert er veel in het leven van alle gezinsleden. Je gaat weliswaar uit elkaar als partners, maar als je kinderen hebt, blijf je wel samen ouders. Naast de praktische zaken die geregeld moeten worden, heb je als ouder ook te maken met eigen emoties en gevoelens van verdriet, boosheid, etc.

Onderstaande informatie kan helpen om meer zicht te krijgen op de betekenis van scheiding en wat je kunt doen als de scheiding complex wordt (‘vechtscheiding’). Daarnaast komt aan bod hoe je als ex-partners toch vorm kunt geven aan het ouderschap en hoe loyaliteit werkt tussen kinderen en ouders. Ook wordt beschreven hoe je goed voor jezelf kunt zorgen.

De betekenis van scheiding
De beslissing om uit elkaar te gaan kan een éénzijdig, of een gezamenlijk besluit zijn. Hoe de beslissing ook tot stand is gekomen; het heeft effect op verschillende facetten in je leven. En (rouw)verwerking is daar een onderdeel van. Je verliest je partner, je co-ouder, contact met vrienden en/of familieleden, verlies van huis, inkomsten en het romantisch ideaal. 

Scheiding gaat eigenlijk nooit zonder ‘strijd’. Hoe klein ook. Dat heeft te maken met het feit dat je los moet komen van de persoon met wie je ooit dacht de rest (of een groot deel) van je leven te delen. Je hebt van elkaar gehouden en misschien samen kinderen gekregen. De ‘strijd’ kan een middel worden om je los te maken van die ander.

Toen jullie nog bij elkaar waren, hebben jullie ook meningsverschillen gehad, maar was het makkelijker om het eens te worden. Tijdens en na de scheiding spreek je elkaar minder en wordt er meer ‘ingevuld’ voor de ander (zonder te checken of het klopt). Je bent minder geneigd de ander tegemoet te komen. Kleine zaken kunnen worden uitvergroot waardoor er conflicten ontstaan. Deze conflicten zorgen ervoor dat je niet aan rouwverwerking toekomt waardoor je belemmerd wordt om verder te gaan met je leven.

Scheiding gaat eigenlijk nooit zonder ‘strijd’. Hoe klein ook...

Hoe werkt loyaliteit tussen kinderen en ouders.

Kinderen zijn verbonden met beide ouders, zorg van en een goed contact met beide ouders is essentieel voor een stabiele ontwikkeling. Het is pijnlijk voor kinderen als jij, in hun bijzijn, de andere ouder bekritiseert.

Het loyaliteitsconflict komt regelmatig tot uiting op momenten dat het kind van de ene ouder naar de andere gaat. Het kost energie om te wisselen van ouder/huishouden. Het kind mist één van de ouders, waardoor het zich anders kan gedragen. Dit kan uitgelegd worden alsof het kind het niet naar zijn zin zou hebben gehad bij die ander, wat kan leiden tot een conflict tussen de ouders.
Een andere vorm waarin het loyaliteitsconflict tot uiting komt, is dat kinderen gaan zorgen voor hun ouders. Ze delen niet gemakkelijk hun gevoelens over de scheiding en vertellen vaak alleen datgene waarvan ze denken dat ouders het graag willen horen.

Tips om als ex-partners vorm te geven aan het ouderschap:

 • Blijf als collega ouders respectvol met elkaar omgaan en probeer begrip te hebben voor het proces van de andere ouder.
 • Ga zoveel mogelijk samen als ouders naar, voor je kind, belangrijke gebeurtenissen (ouderavond, afzwemmen, musical, enz.).
 • Doe belangrijke mededelingen samen en betrek je kind, afhankelijk van leeftijd, bij beslissingen die het aangaan.
 • Wees duidelijk over praktische informatie die voor het kind van belang zijn.
 • Belast het kind niet met volwassen onderwerpen, hoor je kind niet uit of laat het niet de ‘boodschapper’ zijn.
 • Zoek steun bij familie en vrienden die je helpen het belang van het kind centraal te blijven stellen. Het is pijnlijk voor kinderen als ook andere familieleden of andere belangrijke mensen uit het sociaal netwerk lelijke dingen zeggen over de andere ouder. Daarnaast zal het jullie als ouders ook niet helpen om uit het conflict te blijven.
 • Luister oprecht naar wat je kind wil vertellen en neem het serieus.
 • Accepteer het als de andere ouder andere huisregels hanteert dan jij.
 • Leer te accepteren dat je ‘parttime ouder’ wordt en dus niet meer overal invloed op hebt.
 • Probeer je kind te steunen, als het aangeeft problemen te ervaren bij de andere ouder en laat het dit zelf bespreekbaar maken met die ouder.
 • Ga wel door met opvoeden; ook kinderen in scheidingssituaties hebben regels en grenzen nodig. Het geeft duidelijkheid in een periode waarin het kind moet omgaan met veel zaken die onzeker of nieuw zijn.
 • Maak van je kind geen slachtoffer.
 • Wees je ervan bewust dat je niet alles kan oplossen voor je kind. Erkenning voor zijn beleving en gevoelens is soms al genoeg.
 • Verander niet teveel tegelijk, want de scheiding van ouders is al heftig genoeg.
 • Als je merkt dat communicatie een probleem wordt: zoek hulp van een mediator.
 • Zorg voor afstemming met de andere ouder als je vorm geeft aan het ouderschapsplan en omgangsregeling. En bovenal: houd je aan de afspraken.

Leer meer van de ervaringsdeskundige kinderen en jongeren zelf, in de brief “Aan alle gescheiden ouders van Nederland
of lees het gelijknamige boek van Mascha Pinedo.

Denny vertelt over zijn ervaring met zijn scheiding en de omgang met zijn kinderen.

Wil je meer leren over het ouderschap na je scheiding?
 Je kunt je aanmelden voor de online workshop van Villa Pinedo of
 deel je ervaring met lotgenoten in de KIESgroep Gescheiden Opvoeden.

Goed voor je zelf zorgen
Het is duidelijk dat ouderschap niet altijd makkelijk is na de scheiding. Het is daarom ook belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt, zodat je opgewassen bent tegen deze belangrijke taak.
Tips hoe je goed voor jezelf kunt zorgen:

 • Zorg voor afleiding, zoals een sport of een andere hobby.
 • Zorg voor mensen om je heen die positieve energie geven en niet de strijd ‘aanwakkeren’.
 • Probeer zaken, waar je geen invloed op hebt, los te laten/te accepteren.
 • Probeer een conflict uit de weg te gaan door niet direct te reageren en even afstand te nemen.
 • Nog meer tips? Ook voor het opnieuw vorm geven aan je leven. Je looks, je thuis….
Voor meer informatie kijk hier.


Wat te doen als de scheiding complex wordt (‘vechtscheiding’)
Als het je als ouders niet lukt om respectvol met elkaar om te gaan en je alle reacties van elkaar omzet in irreële gedachten en gebruikt om als ‘kruit’ op elkaar te schieten dan merk je dat je als ouder in een ‘vechtscheiding’ bent beland. Het gevaar is dan groot dat je vast komt te zitten in destructieve patronen. Dit geeft negatieve energie omdat je geen invloed op de ander hebt en de strijd gaat door, maar erger nog, je kind zit in de knel. Vaak is ook het sociaal netwerk verdeeld in twee kampen, die de strijd aanmoedigen. Hierdoor stel je je ‘eigen gelijk’ boven dat van het belang van ‘je kind’. Het is niet voor niets dat een complexe scheiding wordt vergeleken met geestelijke kindermishandeling.
Het effect dat een complexe scheiding op het kind heeft, komt tot uiting in dit Engelstalig filmpje.

Als je merkt dat dit in jullie scheiding het geval is: stop zelf met de strijd en zoek hulp. 
Er kunnen diverse redenen zijn dat jullie in deze situatie zijn beland. Vaak spelen trauma’s uit het verleden van één of allebei de ouders een rol.

Hulp-en begeleidingsmogelijkheden vanuit Gemeente Zoetermeer:

• KIES-GO kinderen in echtscheidingssituatie - Gescheiden opvoeden. Zie agenda.

Contact

 

Adres:
Het Forum
Plein Mens en Maatschappij 
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer

tel: 079 - 331 03 25

www.meerpunt.nl

meerpunt@zoetermeer.nl

Whatsapp: 06 - 25 70 77 31 

© Meerpunt Zoetermeer

De op deze website gebruikte foto’s illustreren doorsnee Zoetermeerse gezinnen.
De plaatsing bij de tekst is puur illustratief. Het is niet zo dat de afgebeelde personen het onderwerp zijn van de tekst.
Het beeldrecht van de foto’s berust bij de gemeente Zoetermeer.

Video's door Luuk Zandbergen

Ontwerp website:

BB Go