We maken op onze website gebruik van cookies voor technische, analytische en marketingdoeleinden.

Door verder te gaan met het browsen op onze website stemt u in met het gebruik van onze cookies.

verberg deze melding

Als ouders scheiden

Als je als ouders uit elkaar gaat verandert er veel in het leven van alle gezinsleden. Jullie gaan uit elkaar als partners, maar als jullie een kind(eren) hebben, blijf je wel samen ouders. Naast de dingen die geregeld moeten worden, hebben jullie als ouders ook te maken met eigen emoties en gevoelens zoals verdriet en/of boosheid. De scheiding heeft veel invloed op jullie leven en rouwverwerking is daar een onderdeel van. Jullie verliezen niet alleen het leven met elkaar en kind(eren) als gezin, maar misschien ook contact met vrienden en/of familieleden. Je inkomsten veranderen en je gaat misschien wel ergens anders wonen.

Omdat er veel geregeld moet worden en er veel verandert in het leven van jou, je (ex) partner en je kind(eren), is het Scheidingspunt er om jullie te ondersteunen waar nodig.

Scheiding gaat eigenlijk nooit zonder ‘strijd’. Hoe klein ook...

Dat er strijd is, komt doordat je los moet komen van de man of vrouw met wie je samen dacht oud te worden. Tijdens en na de scheiding zal je waarschijnlijk minder goed rekening met elkaar willen houden. Door kleine dingen kunnen al snel grote ruzies ontstaan. Deze ruzies zorgen ervoor dat jullie niet leren omgaan met de veranderende of nieuwe situatie, waardoor het niet goed lukt om verder te gaan met jullie leven.

 

Kinderen zijn trouw aan hun ouders

Kinderen zijn en blijven verbonden met beide ouders. Een goed contact met beide ouders is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Als de ene ouderslecht spreekt over de andere ouder waar kinderen bijzijn, is dat heel pijnlijk voor kinderen.

Als een kind voelt dat het niet van allebei zijn ouders evenveel mag houden, komt dat vaak tot uiting het momenten dat het kind van de ene ouder naar de andere gaat. Het kost het kind veel energie om te wisselen van ouder of huis, waardoor het zich anders kan gedragen. Je kunt dan denken dat het kind het niet naar zijn zin heeft bij de andere ouder en hier kunnen jullie als ouders ruzie over krijgen.

Het kan ook gebeuren dat kinderen zich zorgen gaan maken over hun ouders en voor hun willen zorgen. Ze delen niet gemakkelijk hun eigen gevoelens over de scheiding en willen hun ouders niet nog meer verdriet doen. Hierdoor vertellen ze vaak alleen datgene waarvan ze denken dat ouders het graag willen horen.

Tips wat jullie als gescheiden ouders kunnen doen voor je kind(eren):

 • Blijf respectvol met elkaar omgaan en maak van jullie kind geen slachtoffer.
 • Luister écht naar jullie kind en neem het serieus.
 • Ga als ouders zoveel mogelijk samen naar gebeurtenissen die voor jullie kind belangrijk zijn (ouderavond, afzwemmen, groep 8 musical, ...).
 • Vertel belangrijke dingen samen en betrek jullie kind zoveel mogelijk bij beslissingen die invloed op hem of haar hebben.
 • Maak goede afspraken over de zorg voor jullie kind(eren) en houd je hier beide aan. Wees ook duidelijk tegen jullie kind over de gemaakte afspraken.
 • Praat met jullie kind niet over volwassenonderwerpen. Vraag het kind niet naar het leven van de andere ouder.
 • Gebruik jullie kind niet als postbode, als je iets tegen de andere ouder wil zeggen doe dit dan zelf.
 • Accepteer dat de andere ouder andere regels thuis heeft dan jij.
 • Zoek steun bij familie en vrienden die je helpen te blijven kijken naar wat goed is voor jullie kind. Het is pijnlijk voor kinderen als ook andere familieleden of andere belangrijke mensen lelijke dingen zeggen over de andere ouder.
 • Help jullie kind als het vertelt problemen te ervaren bij de andere ouder en laat het dit zelf bespreken met die ouder. Wees je ervan bewust dat je niet alles kan oplossen voor jullie kind.
 • Verander niet te veel tegelijk, want de scheiding van ouders is al heftig genoeg.

Luister naar de brief ‘Aan alle gescheiden ouders van Nederland’

Door deze brief leer je hoe kinderen de scheiding ervaren. De brief is geschreven door kinderen die zelf een scheiding hebben ervaren. Luister naar de brief. Je kunt de brief ook zelf lezen.

Lees de brief.

 

Wil je meer leren over het ouderschap na jullie scheiding?

Je kunt je aanmelden voor de online workshop van Villa Pinedo of deel je ervaring met lotgenoten in de KIESgroep Gescheiden Opvoeden.

 

Goed voor je zelf zorgen

Vader of moeder zijn is niet altijd makkelijk na de scheiding. Het is daarom ook belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt, zodat je zelf gezond blijft en een goede ouder kan zijn.

Tips hoe je goed voor jezelf kunt zorgen:

 • Zorg voor afleiding, zoals een sport of een andere hobby.
 • Zorg voor mensen om je heen die positieve energie geven. Mensen die geen dingen zeggen die de scheiding nog moeilijker of jou nog bozer maken.
 • Laat dingen waar je geen invloed op hebt zoveel mogelijk los.
 • Probeer een ruzie te voorkomen door niet direct te reageren en even afstand te nemen.

 

Wat te doen als de scheiding moeilijk wordt

Als het jullie niet lukt om respectvol met elkaar om te gaan en je niet meer met elkaar kan praten zonder nog bozer te worden, merk je dat je in een ‘vechtscheiding’ terecht bent gekomen. Het gevaar is dat het dan niet meer lukt om als ouders goed met elkaar om te gaan. Dit geeft veel negatieve energie omdat je geen invloed op de ander hebt en de strijd doorgaat. Maar erger nog, jullie kind heeft hier heel moeilijk mee. Een moeilijke scheiding met veel problemen wordt dan ook vergeleken met geestelijke kindermishandeling. Als je merkt dat dit in jullie scheiding het geval is: stop zelf met de strijd en zoek hulp.

Het effect dat een moeilijke scheiding op een kind heeft, wordt uitgelegd in dit Engelstalig filmpje.

Denny vertelt over zijn ervaring met zijn scheiding en de omgang met zijn kinderen.

Heb je vragen, maak je je zorgen of ben je op zoek naar hulp? Neem dan contact op met het Scheidingspunt.