We maken op onze website gebruik van cookies voor technische, analytische en marketingdoeleinden.

Door verder te gaan met het browsen op onze website stemt u in met het gebruik van onze cookies.

verberg deze melding

Scheiding en het samengestelde Gezin

Het kan zijn dat je na de scheiding een nieuwe relatie krijgt en gaat samenwonen. Misschien heb jezelf geen kinderen, maar je nieuwe partner wel of andersom. Als gezinsleden uit twee verschillende gezinnen een nieuw samengesteld gezin vormen kan dit veel tijd, inzet en geduld vergen. Iedereen moet wennen aan elkaar in de nieuwe situatie.

Nieuwe partner
Door de komst van een nieuwe partner verandert de relatie die je als ouder hebt met je kind. Elk kind van gescheiden ouders hoopt (zeker in het begin) dat zijn/haar ouders weer bij elkaar zullen komen. Als er een nieuwe partner in beeld komt zal je kind deze hoop verliezen. Daarnaast zal je kind jou moeten delen met je nieuwe partner, terwijl het zelf misschien nog in rouw verkeert. Ieder kind hoopt dat de situatie tijdelijk is en dat alles snel weer net als 'vroeger' zal worden. Sommige kinderen zullen er al het mogelijke aan doen om ervoor te zorgen dat die oude vertrouwde situatie weer terug komt. Kinderen kunnen zich dan heel anders gaan gedragen omdat er ineens een andere man op de plek van papa aan tafel zit, of dat papa ineens gedeeld moet worden met een vreemde vrouw. Dit gedrag komt vaak niet omdat zij die nieuwe partner niet mogen, maar meer omdat ze die partner zien als concurrent voor die andere (afwezige) ouder. Voor jou als ouder betekent dit dat je je kind serieus moet nemen en bij het vormen van het nieuwe gezin moet betrekken.

Nieuwe stief ouders
Sven vertelt over de vriend van zijn moeder, en de nieuwe vriendin van zijn vader.

Loyaliteit binnen een samengesteld gezin
Kinderen zijn loyaal aan hun eigen ouders, broertjes en zusjes en als ouder ben je loyaal aan je eigen kind. Daardoor is het soms lastig om als stiefouder maar ook als stiefbroer of –zus je nieuwe plek binnen het gezin te ontwikkelen. Soms is er ruzie, dit hoeft niet te maken te hebben met de nieuwe familieleden maar omdat men nog rouwt om het verlies van het oude gezin of zich zorgen maakt om de andere ouder. Het leuk vinden van de stiefouder kan voor een kind als verraad voelen naar de andere ouder. De nieuwe stiefouder gaat dan vaak extra zijn of haar best doen en kan zich, met veel enthousiasme, opwerpen als de nieuwe moeder of vader, hierdoor kunnen de kinderen zich hiertegen verzetten, wat niet ten goede komt aan de sfeer in huis. Steun je partner in zijn ouderrol, maar neem niet over. Gun jezelf, je nieuwe partner en kinderen de tijd. Gemiddeld duurt het zeven jaar voordat er een redelijk balans is gevonden in het nieuwe gezin! Ouders die altijd samen voor hun kinderen hebben gezorgd, hebben de tijd gehad om een evenwicht te vinden tussen hun verschillende opvoedingsstijlen. Bij een stiefouder die er middenin valt, is dat evenwicht er nog niet. In stiefgezinnen kunnen gezagsproblemen groter worden als de stiefouder onmiddellijke volgzaamheid van de stiefkinderen verlangt. Soms krijgt de stiefouder ook een dubbele boodschap van zijn nieuwe partner, wat het extra moeilijk kan maken. Aan de ene kant wil moeder bijvoorbeeld dat haar kinderen ook naar hem luisteren, terwijl ze aan de andere kant geen bemoeial wil. Ze kan het namelijk best alleen af, en ze wil niet dat er iemand tussen haar en haar kinderen komt. In zo’n geval weet de stiefvader dan niet goed wat er van hem verwacht wordt.

Gemiddeld duurt het zeven jaar voordat er een redelijke balans is gevonden in het nieuwe gezin!

Als het contact moeizaam gaat tussen jou als stiefouder en stiefkinderen, weet dat het vaak niet persoonlijk tegen jou is; maar meer dat ze nog worstelen met hun verdriet om de scheiding of de loyaliteit met betrekking tot de andere ouder.

Bron


 

Tips

  • Accepteer dat de stiefkinderen hun eigen ritueeltjes hebben met de andere ouder. Ga ze niet nadoen, maar zorg, samen met je nieuwe partner voor eigen rituelen. 
Op die manier bestaat er minder de kans dat het kind je als stiefouder gaat vergelijken met de andere ouder. Jullie zijn verschillend en dat mag.
  • Spreek nooit kwaad over de andere ouder of mogelijk minder goede eigenschappen die je terug ziet in het kind met betrekking tot die andere ouder.
  • Wees je bewust van eventuele schuldgevoelens jegens je eigen kinderen, maar laat ze niet de overhand krijgen.
  • Veel stiefvaders die zelf al kinderen hebben, hebben te kampen met schuldgevoelens tegenover hun eigen kinderen (die meestal nog bij hun ex-partner wonen). Ze hebben het gevoel dat ze hun kinderen in de steek hebben gelaten. Soms zijn die schuldgevoelens zo sterk dat de stiefvader geen ruimte heeft voor de stiefkinderen met wie hij samenleeft.
  • Verdeel je aandacht zoveel mogelijk over alle kinderen, maar maak ook gerust tijd vrij voor je eigen kinderen.
  • Wanneer een stiefouder een goede relatie heeft met de stiefkinderen, kan dit de relatie met de eigen kinderen beïnvloeden. Kinderen kunnen jaloers worden op de aandacht die je aan de stiefkinderen geeft. Af en toe alleen iets doen met je eigen kinderen, zonder nieuwe partner, is heel belangrijk voor de ouder-kind band.
  • Steun alle gezinsleden waar mogelijk, maar verwacht niet dat je alle rouw en verdriet weg kan nemen. Een samengesteld gezin kent namelijk vaak verdriet als basis. Het is een hele andere start vaak dan die je had met de andere ouder van je kinderen.
  • Zorg ook goed voor jezelf. Een nieuw gezin draaiende houden kan veel energie kosten. Zorg dat je als ouder en als nieuwe partner ook zelf toekomt aan ontspanning om nieuwe energie op te doen.
  • Zorg dat je als (stief-)ouders zoveel mogelijk op één lijn staat.
 Een goede communicatie en een steunend (stief-)ouder systeem is helpend voor een stabiele gezinssituatie. Dat schept duidelijkheid voor de kinderen en dat schept ook veiligheid.
Nieuw samengesteld gezin
Nicole deelt haar ervaring van een een nieuwe relatie met kinderen uit een eerder huwelijk.

Aanbevolen websites:

stiefgoed

nieuwgezin

kies voor het kind

stief management

alles over scheiding

radarplus

thuis in onderwijs

STIEFenCO

 

Aanbevolen boeken:

Samengesteld, de dynamiek van het stiefgezin
door: Ietje heybroek en Boukje Overgaauw

Het stiefparadijs
door: Gideon de Haan en Violet Valkenburg

Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin
door: Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra en Aleide Hendrikse-Voogt

Nieuwe levens, nieuw geluk
door: Martine Mingelinckx

Samengestelde gezinnen
door: Margreet Feenstra

Je wist waar je aan begon!?
door: Anja Pairoux en Sofie Maertens

Contact

 

Adres:
Het Forum
Plein Mens en Maatschappij 
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer

tel: 079 - 331 03 25

www.meerpunt.nl

meerpunt@zoetermeer.nl

Whatsapp: 06 - 25 70 77 31 

© Meerpunt Zoetermeer

De op deze website gebruikte foto’s illustreren doorsnee Zoetermeerse gezinnen.
De plaatsing bij de tekst is puur illustratief. Het is niet zo dat de afgebeelde personen het onderwerp zijn van de tekst.
Het beeldrecht van de foto’s berust bij de gemeente Zoetermeer.

Video's door Luuk Zandbergen

Ontwerp website:

BB Go